Kontakt

Dane teleadresowe

ALJA DOM Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Graniczna 28a
05-092 Łomianki

Kom: 505 250 122
Tel./FAX: 22 751 11 97

E-mail: biuro@aljadom.pl

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę ALJA DOM Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Łomiankach ul. Graniczna 28a, (administratora danych) powyższych danych w celach marketingowych, zgodnie z art.6 ust.1 b oraz art. 6 ust. 1 lit. f (RODO) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004r. Prawo telekomunikacyjne.
Powyższe dane podaję dobrowolnie i przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do moich danych osobowych i mogę dokonać ich weryfikacji, poprawienia, a także żądać usunięcia poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do administratora.